La biblioteca del Centre de Lectura exposa la seva col·lecció de pergamins

En el marc de les activitats destacades del Centre de Lectura. La biblioteca del Centre de Lectura exposa la seva col·lecció de pergamins. És un important fons format\~per 36 documents, que són força heterogenis tant pel que fa a les dates com pel que fa a la procedència. L'exposició mostra alguns dels pergamins i també tota la col·lecció en format digital. La cronologia d'aquests documents comprèn des de la segona meitat del segle XIV fins a principis del XVIII. Tenint en compte l'abats geogràfic del fons, cal remarcar que a part de tres butlles que són expedides a Roma (i que fan referència a Madrid i Còrdova), només hi ha 3 documents que hagin estat atorgats fora de Catalunya (un al municipi aragonès de Daroca, un a Madrid i un tercer del qual en desconeixem la procedència exacta però probablement sigui de Castella, possiblement de Burgos). La resta de documents són de Catalunya: 17 de Reus, 2 del Baix Camp (l'Aleixar i Prades), 3 de la província de Tarragona (Constantí, la Guàrdia dels Prats i un possiblement de Montblanc) i els altres de Barcelona (2), Canet (2), Monistrol de Montserrat (1), Tàrrega (1) i Vic (1). Pel que fa a la tipologia documental, també és força variada però hi predominen les vendes i la creació de censals. El censal és la figura jurídica més present si tenim en compte que a part de les creacions, hi ha també vendes de censals ja constituïts, encarregaments i àpoques (document públic o privat en què el creditor declara haver rebut del deutor la quantitat deguda) de redempció d'aquests.
Direcció:
Carrer Major, 15, 43201 Reus, Tarragona, Spain
Visites: 38
Horari:
Data inici:1/15/2018
Data fi:3/28/2018
Deixa un comentari