III Congrés sobre Diferències Individuals i Necessitats Educatives Específiques

Jornada 'XV Aniversari TDAH Vallès' Fracasso jo? Fracasses tu? Fracassa el sistema? ··· Ponents ··· · Víctor Soler. Professor i doctor en Sociologia, investigador, assessor en comunicació, especialista en educació i en RRHH. · Ana Miranda. Catedràtica de Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació de la Universitat de València. Imparteix classes de l'assignatura 'Dificultats en l'Aprenentatge' i és directora del Màster Universitari en Neurociència Cognitiva i Necessitats Específiques de Recolzament Educatiu. · Chema Lázaro. Mestre d'educació primària i coordinador d'Innovació en el Col·legi Leonardo Da Vinci. Professor Màster Neurodidàctica a la Universitat Rey Juan Carlos. · J.Antoni Ramos-Quiroga. Cap del Departament de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebró de Barcelona. Doctor en Psiquiatria i Psicologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Teràpia Familiar Sistèmica por la UAB, Especialista en Psiquiatria, Professor Associat de la Facultat de Medicina de la UAB i titular acreditat per l'Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANECA) i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). · J.María Serra. Professor titular de la Universitat de Barcelona. · Hans Super. Doctorat en Neurobiologia i el cap de la Visió i Control de Grup d'Acció (www.visca.cat) en el Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB). · Alberto Ramírez. Soci Director de Grup VS RRHH i Projecte educatiu DIDE (detecció precoç i gestió de dificultats de l'aprenentatge i desenvolupament del nen) per a RSC i RRHH. Dirigeix equips assistint a la transformació digital de RRHH.
Direcció:
Carrer de les Tres Creus, 202, 08203 Sabadell, Barcelona, Spain
Visites: 13
Horari:
Data inici:10/21/2017
Data fi:10/21/2017
Deixa un comentari