Exposició 'Una habitació pròpia', de Iolanda Sebé

El projecte Una habitació pròpia es desenvolupa a partir d'un text de la poetessa africana Tolba Phanem, que parla de que la dona, abans de concebre al seu fill, li crea una cançó. Les fotografies estan realitzades amb la tècnica de la doble exposició, capturada en un sol arxiu sorgit de la càmera, no es tracta d'un fotomuntatge. D'aquesta manera no es pot controlar el resultat final de la imatge, que representa, així, el canvi, l'evolució, l'instant que passa i el que ve al darrera.
Direcció:
Plaça de la Catedral, 25002 Lleida, Lérida, Spain
Visites: 12
Horari:
Data inici:7/21/2017
Data fi:9/17/2017
Deixa un comentari