Exposició 'Ramon Casas. La modernitat anhelada'

L'exposició central de l'Any Ramon Casas, que aplegarà 88 obres de l'artista procedents d'algunes de les pinacoteques d'art modern més destacades d'Europa. Les obres s'agruparan a l'entorn de cinc grans blocs temàtics formats per una acurada selecció d'algunes de les produccions més emblemàtiques del pintor barceloní. La narració es veurà enriquida amb un conjunt selecte de realitzacions d'un repertori molt notable de creadors, en els quals o bé es va emmirallar o bé va exercir algun tipus d'influència (Carolus-Duran, Toulouse-Lautrec, Manet, Sargent, Degas, Bastien-Lepage, Withsler, Rusiñol, o Sorolla). Aquesta llista estarà complementada pel paper de mestratge que ell va exercir sobre autors de notable importància com Picasso, Torres-Garcia o Julio Romero de Torres, l'obra dels quals també estarà representada a l'exposició.4 €
Direcció:
Carrer de Weyler, 3, 07620 Llucmajor, Illes Balears, Spain
Visites: 27
Horari:
Data inici:7/5/2017
Data fi:10/22/2017
Deixa un comentari