Instal·lació 'El paisatge noucentista sitgetà. Cent anys de «Cala Forn»', de Joaquim Sunyer

La instal·lació dedicada a Joaquim Sunyer està integrada per quatre obres del mateix artista: Cala Forn (1917), que és la que ha motivat la iniciativa -enguany se celebra el seu centenari- i que ha estat cedida pel Museu Nacional d'Art de Catalunya; Pastoral (1910-11), cedida per la Casa - Arxiu Joan Maragall; Paisatge de Sitges (c. 1920), cedida pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, i Paisatge de Miralpeix amb vistes a Pere Pau (s.d.), cedida per Dolors Junyent Galeria d'Art. La mostra suposa l'escenificació del paisatge de Sitges idealitzat per Joaquim Sunyer a començament del segle XX i concentrat en quatre pintures. Amb Cala Forn, Sunyer culmina la síntesi el classicisme, idealisme i humanització. És una obra que representa la plenitud de l'artista i la humanització absoluta del paisatge ideal traçat pel Noucentisme. La instal·lació s'inaugurarà el 25 de maig a les 12 hores.
Direcció:
Carrer de Fonollar, 08870 Sitges, Barcelona, Spain
Visites: 132
Horari:
Data inici:5/25/2017
Data fi:10/29/2017
Deixa un comentari