Swab. Fira Internacional d'Art Contemporani de Barcelona

Swab és una Fira d'Art Contemporani fundada per un col·leccionista d'art, el qual aporta una singular visió des del punt de vista del visitant i del receptor de l'obra. Proposa trencar amb la imatge hermètica i elitista que de vegades envolta el món de l'art contemporani aconseguint que sigui més accessible per al públic general. El seu comitè de selecció, format per directors de galeries així com per professionals del món de l'art, no es conforma en seleccionar les propostes rebudes sinó que realitza un procés comissarial de cerca i seguiment del treball de l'artista en qualsevol disciplina que representi d'alguna manera l'art emergent del seu país d'origen. Així Swab combina la participació tant per invitació com per aplicació. D'aquesta manera es manté fidel als seus orígens de crear oportunitats per a accedir al mercat de l'art a galeries emergents o poc conegudes, a artistes i comissaris que inicien la seva carrera, difícil en el panorama actual amb tendències endogàmiques. Seguint aquesta premissa, l'any 2011 es va crear MYFAF, que dona l'oportunitat a galeries joves que mai hagin participat a cap altra fira, de presentar el seu programa patrocinat en la seva totalitat per Swab. Un altre objectiu de la fira és fomentar el col·leccionisme, donant suport a la iniciació d'aquesta pràctica a través de la participació d'artistes joves amb obres assequibles. Aquest nou col·leccionisme és important per mantenir el mercat de l'art al nostre país i la seva continuïtat.
Direcció:
Avinguda de la Reina Maria Cristina, 08004 Barcelona, Spain
Visites: 25
Horari:
Data inici:9/28/2017
Data fi:10/1/2017
Deixa un comentari