Exposició 'La memòria dels Boters'

'La memòria dels Boters', recull tots aquells testimonis materials que s'han pogut recuperar, fonamentalment eines, botes i fotografies. L'exposició està formada per les col·leccions que el desembre passat cedien a l'Ajuntament Joan Girol, Joan Morros, Esteve Morros, Agustí Mercadé i Joan Maria Mercadé, tots ells torrencs estretament vinculats amb l'ofici, gràcies a les gestions dutes a terme pel professor Gabriel Comes. Els elements cedits han estat restaurats i condicionats per les alumnes del taller de restauració del Grup de Dones de Torredembarra, sota el guiatge del seu professor Amadeu Fuster. També s'hi podrà veure el documental sota el mateix títol, realitzat per Carolina Cubota expressament en el marc d'aquesta actuació i que garanteix la conservació del llegat boter de la vila, ara recollit també en format audiovisual.Accés gratuït.
Direcció:
Torredembarra, Tarragona, Spain
Visites: 16
Horari:
Data inici:7/9/2017
Data fi:9/8/2017
Deixa un comentari