Exposició 'Coincidències insòlites: El collaret viatger'

El 1929, Vicenç Renom Costa, membre de la Junta de Museus de Sabadell, va excavar dues sepultures neolítiques aparegudes en el desmunt de terres de la Bòbila Padró, en terres de Can Tiana. En una de les sepultures hi va aparèixer un ric aixovar que actualment encara és considerat excepcional en els contextos arqueològics d' aquest període. En destaca per la seva espectacularitat, el collaret de més de 300 denes de variscita de dimensions diverses, que alhora és una peça molt interessant per entendre la complexitat simbòlica i social derivada de les pràctiques funeràries de la societat del Neolític i de les xarxes d'intercanvi.Entrada lliure.
Direcció:
Plaça de Dolors Clua, 13, 08850 Gavà, Barcelona, Spain
Visites: 19
Horari:
Data inici:11/6/2017
Data fi:1/15/2018
Deixa un comentari