Exposició 'De la funció a la forma', de Josep M. Roca Tarragó

La forma d'un objecte és conseqüència de la funció que ha de desenvolupar. El disseny d'una eina agrícola s'adequa a l'optimització per assolir el màxim rendiment en la seva utilització. Per motiu de la racionalització del treball, arriba el moment que l'estri deixa de ser operatiu, superat per la mecanització i les noves tecnologies. És llavors que la funció dels estris es fa obsoleta: arriba el moment del reciclatge. De l'observació de les formes dels estris, concretament els propis dels usos agrícoles tenen una geometria molt interessant. Unes intervencions molt simples i unes composicions estudiades poden esdevenir escultures entre la figuració i l'abstracció, alguns resultats també estan entre el simbolisme i l'expressionisme. Aquest és l'objectiu que mostra l'exposició dels estris recuperats: una vegada superada en el temps la funció de l'eina, pot esdevenir una forma plàstica amb una forma escultòrica.
Direcció:
Moll de la Costa, 43004 Tarragona, Spain
Visites: 16
Horari:
Data inici:7/6/2017
Data fi:9/3/2017
Deixa un comentari